POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych jest sHouse Zuzanna Pajda z siedzibą: 32-800 Brzesko przy ul. Tadeusza Kościuszki 32  – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@shouse.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Strony w domenie http://www.apartamenty-brzeznicka.pl/ mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.

ODBIORCY DANYCH
Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane partnerowi sHouse firmie MKM Dom Sp. z o.o. Sp. k. – inwestora budującego inwestycję Apartamenty Brzeźnicka przy ul. Brzeźnickiej 41 w Bochni.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Nie dotyczy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani / Pana dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji lub realizacji podpisanej umowy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych             w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.